Monitoring sieci i serwerów NAGIOS  

 

System Monitoringu Sieci i Serwerów NAGIOS adresowany jest do wszystkich firm, których prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od ciągłego dostępu do aplikacji internetowych.

System Monitoringu Sieci i Serwerów NAGIOS służy do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów. Dodatkowo, system umożliwia nadzorowanie hostów oraz usług wg. określonych ustawień, dzięki czemu możliwe staje się dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta. Stała kontrola sieci zwiększa niezawodność struktury poprzez błyskawiczną identyfikacje oraz zwalczanie potencjalnych problemów.

System Monitoringu cechuje się wysoką efektywnością oraz przejrzystym interfejsem graficznym; umożliwia prezentacje wyników w formie raportów (np. Rys. nr 1 i 2) lub wykresów (Rys. nr 6) generowanych dla zdefiniowanego okresu. System działa w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku - sprawdzając poprawność działania usług. Informuje o problemach natychmiast po ich wystąpieniu. W razie wykrycia awarii NAGIOS może wysłać maila, wiadomość na pager lub SMS-a do administratora systemu z informacją o problemie.

 

monitoring_sieci monitoring_sieci monitoring_sieci
Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3
monitoring_sieci monitoring_sieci monitoring_sieci
Rys. nr 4 Rys. nr 5 Rys. nr 6

 

Funkcje Systemu Monitoringu Sieci i Serwerów NAGIOS są następujące:

 

system-monitoringu-sieci-serwerow

Rys. System monitoringu NAGIOS.

 

Główne zalety z wdrożenia Systemu monitoringu sieci i serwerów NAGIOS to:

 

Dostępne wtyczki Systemu:

PRZEZNACZENIE

NAZWA

OPIS

WINDOWS check_nt Wtyczka zbierająca informacje od klienta Nagios zainstalowanego na Windows NT/2000/XP/2003 server
check_nt_mem Monitoring wolnej i zajętej przestrzeni pamięci
check_nt_cpuload Monitoring użycia procesora
check_nt_disk Monitoring wolnej i zajętej przestrzeni dyskowej
check_nt_process Monitoring dyspozycyjności zdefiniowanych procesów
check_nt_service Monitoring dyspozycyjności serwisów Windows
check_nt_procs Monitoring liczby aktywnych procesów
check_wins Monitoring usługi Windows Internet Name Service
check_spooler Monitoring kolejek drukarek
INTERNET check_dns Monitoring servera DNS
check_fping Monitoring aktywności komputera sprawdzanego przez fping
check_http Monitoring serwera APACHE
check_ping Monitoring aktywności komputera sprawdzanego przez ping
check_radius Monitoring servera RADIUS
check_smtp Monitoring SMTP serwera pocztowego
check_ssh Monitoring dyspozycyjności usługi SSH
check_tcp Monitoring aktywności portu TCP
check_udp Monitoring aktywności portu UDP
check_disk_smb Monitoring użycia udostępnionych dysków przez WINDOWS lub server SAMBA
check_ntp Monitoring dostępności i różnic czasowych w stosunku do serwera czasu NTP
check_dhcp Monitoring dyspozycyjności serwera DHCP
check_ipxping Monitoring aktywności komputera sprawdzanego przez ipxping
check_nmap Monitoring otwartych i zamkniętych portów
check_telnet Monitoring liczby zalogowanych użytkowników
check_squid Monitoring dyspozycyjności serwera PROXY
BAZY DANYCH check_mysql Monitoring bazy danych MySQL
check_mysql_connections Monitoring liczby połączeń z bazą danych MySQL
check_mysql_query Sprawdza czy losowe zapytanie zostanie pomyślnie zakończone
check_pgsql Monitoring bazy danych PostgreSQL
check_oracle Monitoring bazy danych ORACLE
check_mssql Monitoring bazy danych Microsoft SQL 7 i 2000 server
LINUX & UNIX check_disk Monitoring wolnej i zajętej przestrzeni dyskowej
check_load Monitoring użycia procesora
check_procs Monitoring liczby aktywnych procesów
check_swap Monitoring partycji wymiany
check_ups Monitoring UPS poprzez UPS Smart Tools
check_users Monitoring liczby zalogowanych użytkowników
check_log Monitoring zawartości logów w odniesieniu do konkretnej nazwy
check_mailq Monitoring liczby maili w kolejce
check_javaprocs Monitoring dyspozycyjności procesów JAVA
check_linux_raid Monitoring satusu programowego RAIDA na dyskach
check_mem Monitoring wolnej i zajętej przestrzeni pamięci
check_procl Monitoring użycia procesora w odniesieniu do konkretnej usługi
check_qmailq Wielkość kolejki na serwerze QMail
check_smb Monitoring liczby zalogowanych użytkowników na serwerze SAMBA
check_uptime Monitoring uptime serwera

 

http-jnsMonitoring sieci i serwerów NAGIOS - cennik